Back to Top

ĐẶC TRƯNG

iDo được thiết kế trên mục đích và giải trí

Thiết lập mục tiêu

mọi thứ bắt đầu bằng việc đặt mục tiêu của bạn và dành cho thời gian thư giãn

ĐẤU TRƯỜNG

iDo đem đến cho người dùng một chế độ chơi với nhiều người chơi khác trong cùng một đấu trường đông đảo

SOLO

iDo đem đến cho người dùng một chế độ chơi đối kháng 1vs1

alternative

LUYỆN TẬP

iDo đem đến cho người dùng một chế độ chơi với phòng luyện tập để cải thiện kĩ nẵng và sự hiểu biết của người dùng

alternative

Track Result Based On Your

After you've configured the app and settled on the data gathering techniques you can not start the information trackers and start collecting those interesting details. You can always change them.

Good Foundation

Get a solid foundation for your self development efforts. Try Leno mobile app for any mobile platform

Easy Reading

Reading focus mode for long form articles, ebooks and other materials which involve large text areas

Calendar Input

Schedule your appointments, meetings and periodical evaluations using the provided in-app calendar option

Visual Editor

Leno provides a well designed and ergonomic visual editor for you to edit your notes and input data

Calendar Input

Schedule your appointments, meetings and periodical evaluations using the provided in-app calendar option

Visual Editor

Leno provides a well designed and ergonomic visual editor for you to edit your notes and input data

Good Foundation

Get a solid foundation for your self development efforts. Try Leno mobile app for any mobile platform

Easy Reading

Reading focus mode for long form articles, ebooks and other materials which involve large text areas

Monitoring Tools Evaluation

Monitor the evolution of your finances and health state using tools integrated in Leno. The generated real time reports can be filtered based on any desired criteria.

alternative
alternative

Thiết lập tùy chọn

Giờ đây iDo đã có thêm rất nhiều tính năng và cách sử dụng vô cùng phong phú bao gồm lịch sử, thể thao,điện ảnh, du lịch, Điện ảnh, địa lí,...

Hỏi đáp trắc nghiệm

Chức năng trả lời trắc nghiệm này để cho người chơi cảm thấy thích thú, cùng những nhiều người chơi khác tham gia thi đấu vô cùng kịch tính

alternative